Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > За Мирослав Янакиев

 

 

In memoriam — Мирослав Янакиев, в. Култура, бр. 2055/46, 20 ноември, 1998. (Страницата съдържа текстове на Радосвет Коларов, Розалина Новачкова, Мирослав Дачев и Александър Иванов.) [html]

In memoriam — Професор Мирослав Янакиев (1923 –1998), сп. Български език и литература, кн. 5/6, 1998. [djvu]

На 9 ноември 1998 г. ни напусна проф. Мирослав Янакиев — некролог от Института по литература към БАН [djvu]

Байрамова, Мая. Професор Мирослав Янакиев на 60 години. — Съпоставително езикознание, 1983, кн. 2, с. 122–125. [djvu]

Байрамова, Мая. Професор Мирослав Янакиев на 70 години. — Съпоставително езикознание, 1993, кн. 3–4, с. 7–8. [djvu]

Байрамова, Мая. Когато се появиха „Записките по стилистика“ на М. Янакиев, малко преди това и много след това. В: Сборник от научни трудове, посветен на седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев, София, 1993, с. 34–42. [html] [pdf]

Бернщейн, С. Б., За седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев. В: Сборник от научни трудове, посветен на седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев, София, 1993, с. 29–33. [html] [pdf]

Георгиев, Никола. Мирослав Янакиев… и имаше ли той почва у нас. [в liternet html и в архива на в. Култура html] (Друг текст от същия автор, в който се обсъжда мястото на Мирослав Янакиев в науката и който е достъпен в интернет: Лесно ли е да си роден в 1942 година [html]).

Иванов, А. Пътят към един нов хуманизъм (по случай седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев). В: Сборник от научни трудове, посветен на седемдесетгодишнината на професор Мирослав Янакиев, София, 1993, с. 1–28. [pdf]

Иванов, А. Приближени функции. Двадесет години от кончината на професор Мирослав Янакиев. — Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, XLIII, 2018, № 4, с. 74–78. [pdf]

Милова, И. Школа Янакиева. В: вестник Московский университет, бр. 54 (3344), 9 септември 1984 г., с. 2. [html] (вж. и факсимиле от статията със снимка на М. Янакиев.)

Николаев, Б. Какво е Мирослав Янакиев за мене. — Българска реч, V/1999, кн. 1, с. 41–43. [djvu]

Попова, А. Светомир Иванчев. Приятелят. 2014 [pdf]

Протокол от заседание на катедрата по славянска филология към Московския държавен университет, състояло се на 16 ноември 1998 г. и посветено на паметта на видния български учен-лингвист проф. Мирослав Янакиев. [pdf] (вж. и бележките А. И.).

Русинов, Р. In memoriam. Професор Мирослав Янакиев (19.VIII.1923–9.XI.1998). В: Проглас, 1998, кн. 3–4, с. 217–222. [pdf]

Седакова, И. А. Памяти Мирослава Янакиева. В: Славяноведение, 1999, кн. 2, с. 125–126. [pdf]

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 10.IX.2008
Последна редакция: 27.V.2023
Съобразено с
html5/css3