Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > Българска антропонимия. Материали

 

Българска антропонимия. Материали

Е, наложи се да направя и такъв раздел, щото се събраха доста текстове. Пък сигурно ще има и още…

Имена на български граждани (2015)

Оценка на извадката от имена на български граждани по характеристиката „пол“

Практикум. Как да се работи с данните от извадката от имена на български граждани

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 02.XI.2016
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3