Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 19. Копиране на текст от командния ред

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

19. Копиране на текст от командния ред

Последната изпълнена команда се съхранява в регистъра ":, последният шаблон за търсене — в регистър "/. Така последователността от клавиши ":p ще вмъкне последната изпълнена команда в текста, а "/p — последният шаблон, с който е правено търсене.

Само да припомня — ако не си спомняте в кой регистър какво имаше (нормално е), използвайте командата :reg, за да видите съдържанието на регистрите.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3