Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > Вмъкване на празни редове

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

Вмъкване на празни редове

Първи вариант:

:%s:\n:\r\r:

Заместваме един символ за край на реда с два. Особеност тук е, че в полето за заместване не можем да използваме \n (LF), а трябва да използваме \r (CR) — нека това не ви притеснява, редакторът „знае“ какво да сложи като край на реда в зависимост от това, в каква операционна система работите. Някъде в документацията се обясняваше, че това е направено за съвместимост с по-стари версии на vi.

Запомнете! Символът за край на реда се търси с \n, но се въвежда с \r.

Втори вариант:

:%s:$:\r:

Просто вмъкваме в позицията „край на реда“ един знак за край на ред. Обърнете внимание, че символът (котвата) $ означава само позиция, в която да извършим вмъкването, а не конкретния символ за край на реда. Затова е възможно да вмъкнем редове и преди текстовите редове посредством котвата за начало на реда:

:%s:^:\r:

Може да използвате и по-гъвкаво областта на действие (range) на командата:

:1,$-s:$:\r:

Този вариант на командата няма да вмъкне празен ред след последния текстов ред (вижте и разясненията в Търсене и заместване в режим „експерт“).

А с командата global можем да извършим вмъкване на празен ред само след или пред някои редове, отговарящи на известно условие, например само след редове, започващи със * (звездичка):

:g/^\*/ s/$/\r/

Звездичката, разбира се, трябва да се екранира в шаблона за търсене (иначе тя е множител), а командата е ясна — това е substitute, приложена само към реда, отговарящ на условието.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3