Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 2. Режим „експерт“

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

2. Режим „експерт“

Когато инсталирате cream и стартирате програмата за първи път, желателно е да изберете менюто Settings > Preferences и да маркирате Expert Mode… Появява се прозорец с кратки разяснения и с възможност да се откажете или да приемете промяната — приемете я с бутона Yes. В предпоследния, информационния ред на редактора се появява текст „expert“.

За да преминете в режим „експерт“, трябва да натиснете Esc. Курсорът става дебел (с ширина на един символ). Следващото натискане на Esc ви връща към текстовия режим на cream — курсорът става вертикална черта.

В режим „експерт“ вие придобивате достъп до почти всички възможности на vim/gvim. За сметка на това някои действия в менюто на cream стават недостъпни.

Като изберете режим „експерт“, влизате в т. нар. нормален режим на работа (Normal Mode) на vim/gvim: тук клавишите (на английската латиница!) не въвеждат текст, а се интерпретират като команда. В началото това е малко изненадващо — докато не въведете командата докрай, нищо не се променя на екрана. Например командата 23j ще се изпълни чак след като натиснете последователно трите клавиша „2“, „3“ и „j“ (тя сваля курсора с 23 реда надолу и, ако се налага, превърта екрана). В документацията и в многото достъпни примери и хитрини поредица от команди в нормалния режим на vim обикновено се изписват слято, например: ggV3j

gg — поставя курсора на първия ред в текста;

V — маркира реда, в който е курсорът;

3j — сваля курсора с три реда надолу.

Резултатът е, че се маркират първите четири реда от текста, включително празните редове.

В началото такива поредици от символи изглеждат малко озадачаващо, но с това бързо се свиква. Само внимавайте — разликата между малките и главните латински букви е значеща и задейства различни команди.

Когато маркирате текст в този нормален режим, преминавате към тъй наречения визуален режим (Visual Mode) на vim — командите се отнасят само за маркирания текст, а има и няколко специфични команди.

Когато натиснете някои клавиши (:, /, ?), преминавате към т. нар. режим на командния ред (Command-Line Mode) — курсорът слиза в последния (командния) ред на редактора и ви дава възможност да напишете някаква команда (това прави клавишът :) или да въведете текст за търсене (с клавишите / и ?). Тук с Enter се изпълнява въведената команда, а с Esc или с Ctrl+C се излиза от режима на командния ред, без да се изпълни командата.

Когато минавате към режим „експерт“ убедете се, че сте изключили кирилицата и клавиатурата ви работи с английските букви. Кирилските букви в режим „експерт“ или нищо не правят, или се възприемат като команди и правят странни неща (това зависи от настройките на системата). Убедете се също, че не сте натиснали клавиша Caps Lock — както казах, разликата между главни и малки букви в режим „експерт“ е значеща.

И още нещо. В Linux в обикновения текстов режим на cream бързите клавиши не работят, ако сте включили клавиатура на кирилица, а вкарват кирилската буква в текста. Например натискате Ctrl+S, и в текста се появява малко кирилско „с“. Преминете на латиница.

Сега си изберете някакъв текст (текстов файл), препишете го с друго име или на друго място, за да не го затриете неволно, заредете го в cream и да започваме.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3