Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > Сума на честотите

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

Сума на честотите

Направили сте рангов или честотен речник. Никак не е лошо да проверите сумата на честотите — очевидно тя трябва да отговаря на броя на редовете в списъчното представяне на текста (без празни редове и редове с тирета).

Вие нали си записахте този списък в отделен файл?

Една от възможностите е да използвате програмата awk (gawk). Например, ето така:

:%!awk '{print; total+=$2}END{print total}'

След изпълнението на тази команда в края на текста ви ще бъде вписана сумата на честотите. Обърнете внимание — в края на текста, а не в информационния ред на редактора.

Awk е интерпретатор за компактен програмен език, предназначен за обработка на текст — тук цялата програма е „подадена“ на awk в апострофи. Сумата се формира в паметта total, а $2 означава „второто поле“. Текстовият ред се разглежда като формиран от „полета“, а разделители между полетата са прозрачните символи — шпация и табулатор.

В раздела Още информация съм посочил учебник за awk.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3