Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 13. Хоризонтално отместване на текст или текстов блок

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

13. Хоризонтално отместване на текст или текстов блок

Когато натиснете >> в режим „експерт“, редът, в който е курсорът, се премества с един табулатор надясно. Комбинацията << премества реда с един табулатор вляво (ако има табулатори пред реда).

Ако маркирате няколко реда (с V), еднократното натискане на > премества маркираните редове с един табулатор вдясно. И обратното — с < премествате маркираните редове с един табулатор вляво.

Същото важи и за маркиран блок (с Ctrl+v). Това е много полезно, ако, например, в таблица искате да вмъкнете още една колона.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.20238
Съобразено с
html5/css3