Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 7. Сливане на редове

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

7. Сливане на редове

В режим „експерт“ (нормалния режим на vim) командата J (от англ. join) „слива“ реда, където е курсорът, със следващия ред. Иначе казано — курсорът отива в края на реда и символът за край на реда се заменя с шпация. По подобен начин работи и командата gJ, но тя не поставя между двата реда шпация, тоест само премахва символа за край на реда.

Ако сте маркирали няколко реда, командите J и gJ се изпълняват за всички маркирани редове.

В примера Превръщане на форматиран (многоредов) абзац в неформатиран (едноредов) абзац е разгледана и една практическа задача със сливането на редове.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3