Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 12. Бърз преход на даден ред в текста

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

12. Бърз преход на даден ред в текста

Въвеждането на номер в командния ред е команда за преход на този ред:

:1034

прави преход на хиляда тридесет и четвъртия ред.

В нормалния режим на работа на vim/gvim може да направите този преход и така: 1034G — командата G най-често се използва за преход на последния ред в текста, но ако въведете преди нея число, то се интерпретира като номер на реда, към който да се направи преход.

Ако сте поставили в текста отметка, преходът към нея е описан в раздела Отметки („чавки“, англ. marks).

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3