Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 11. Отметки („чавки“, англ. marks)

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

11. Отметки („чавки“, англ. marks)

Както и други програми за работа с текст, vim/cream дава възможност да си поставяте отметки на даден ред и дори на дадена позиция в реда. Все едно, че в текста си драсвате „чавка“ с молива. В повечето програми тези отметки се наричат bookmarks, в менюто на cream — също. Но в документацията на vim те са просто marks. Тези отметки се именуват с малки латински букви от a до z и се въвеждат с команда m. Така mf ще постави отметка с име f в позицията, където е курсорът. С команда `f курсорът ще застане точно на реда и точно в позицията, където е поставена отметката. С команда 'f курсорът ще застане в началото на реда (абзаца), където е отметката.

Отметките са много полезни при работа с големи парчета текст, например последователността от V'f ще маркира всички редове от позицията на курсора до реда с отметка f включително. По същия начин y'f ще копира текста в буфера за временно съхранение, а d'f освен това ще го и изтрие от редактирания текст.

Командата :marks показва всички отметки. Отметките, чиито имена не са малки латински букви, са служебни.

Командата :delmarks f (или :delm f) изтрива отметката с име f.

Ако запишете файла и излезете от cream, отметките се запомнят, та като стартирате отново cream и си изчетете файла, отметките са налични.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3