Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 28. Още информация

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

28. Още информация

Тук давам препратки към някои интернетски страници и книги, които са ми били полезни. Вие трябва сами да прецените, дали информацията, съдържаща се в тях, е полезна за вас, или не е. В крайна сметка полезната информация е онази, която разбирате.

Ако ви трябва решение на конкретен проблем („как се прави това“), най-бързо то се намира чрез търсене в интернет. Редакторът vim има много голяма международна компания от поддръжници и надали ще ви хрумне да правите нещо, което вече да не е решено по един или по друг начин.

Експериментирайте! Отделете си малко парче текст и експериментирайте с него. Работата с редактора е практическа, тя се усвоява, така да се каже, „с пръсти“, а не с четене на учебници и теоретични съчинения. Прилагайте наученото в работата си — това пък е единственият начин да не го забравите.

И — пищова. Правете си пищов.

И така. Ето списък с полезна информация:

cream — страничката на cream, разбира се. Освен всичко друго тя е с впечатляващо оформление.

Vim Documentation — помощната информация за vim в интернет. За разлика от много програми — както комерсиални, така и с отворен код — документацията на редактора vim е добре поддържана и актуална. На тази страница е документацията към последната версия на програмата — в момента тя е 7.3. (през времето, докато пишех този текст, излезе и версия 7.4.) Възможно е във вашата сглобка да е включена предишната версия 7.2 — в такъв случай не е лошо да видите какво е новото във версията 7.3. Изобщо на страницата //vimdoc.sourceforge.net има още неща за четене: учебник за vim, често задавани въпроси, преводи на документацията (преводите обикновено са частични) и пр.

Щом използвате cream, значи разполагате и с помощните текстове на vim. С командата :help може да прочетете основни инструкции и съдържание на помощните текстове. С :help <команда> се получава информация за определена команда. Ако вместо Enter тук натиснете Ctrl+D, получавате списък от подсказки, свързани с дадената команда. С команда :q затваряте прозореца с помощна информация (или от менюто File > Close File).

Освен това може да свалите пакет с помощната информация във формат HTML (в Ubuntu и Debian това е пакетът vim-doc), която може да четете през браузъра, без да имате постоянна връзка с интернет.

Да се чете помощната информация през браузъра е много по-удобно; търсенето обаче в текстовия вид на помощната информация (с команда :help) е много по-добро.

Vim Tips Wiki — страница от типа wiki с повече от 1600 хитрини за vim.

Best of Vim Tips — изключително компактна страница пищов, а в удобен за печат вид — vimtips.pdf.

130+ essential vim commands — още един пищов за vim.

VIM Regular Expressions — разяснения за регулярните (обобщените) изрази.

Regex tutorial for Linux (Sed & AWK) examples — много примери, добре организирани, за използването на регулярните изрази в линукските системни програми. Ще откриете различия в някои подробности (най-вече в това, кои символи се екранират, и кои не) в сравнение с онова, което вече знаете за регулярните символи в cream/gvim/vim.

A Visual Guide to Regular Expression — друго представяне на граматиката на регулярните изрази с много примери; в края има кратко допълнение за използването на регулярните изрази в пайтън и за основните методи на модула re (regular expression operations).

Secrets of Tabs in Vim — разяснения за работа с табулаторите във vim на Тед Логън (Ted Logan). Докато четете тази страница, експериментирайте и с табулаторите в менюто Settings на cream.

Редакторът Vim — страница на български (авторът, явно, е Б. Банчев) с кратък увод във vim, най-вече с оглед на възможностите му за писане на програми.

Б. Банчев. Защо използвам vim — това е текстов файл, ако не виждате правилно текста, изберете в браузъра кодиране windows-1251 (или cp1251, или Windows Cyrillic).

Write your own Vim function — въведение във Vimscript.

Igor Irianto. Learn-Vim: A book for learning the Vim edtor the smart way — много компактно, но богато на информация изложение за възможностите на Vim. Учебникът е на GitHub и сега (ноември, 2020) очевидно се допълва — следете промените!

Steve Losh. Learn Vimscript the Hard Way — книга за настройките и програмирането във vim. „Трудният начин“ (The Hard Way) тук по-скоро е шега: книгата предоставя стегнато, последователно изложение с много примери.

Damian Conway. Scripting the Vim editor, Part 1: Variables, values, and expressions и Scripting the Vim editor, Part 2: User-defined functions — две публикации, посветени на Vimscript, на страниците на IBM.

Vim Scripts — над 5000 сценария на Vimscript на официалната страница на редактора Vim.

Power of g — разяснения и обсъждане на командите :g[lobal] и :v[global].

Reverse a Word in Vim — обсъждат се различни начини за инвертиране на дума във Vim.

Extending Vim with Python — Пайтън като разширение на vim от Ник Гибсън (Nick Gibson): начални сведения как да се използва пайтън като макроезик на vim.

Vim and Python: Two Great Tastes that Taste Great Together — този текст на Сийн Райфшнайдер (Sean Reifschneider) е от типа „представяне“ (presentation), но въпреки това е полезен. Още по-полезни са четирите файла с разширение .vimrc накрая, в които се вижда практически как са направени нещата.

An Awk Primer — Хубав учебник за awk (вижте примера Сума на честотите).

30 Examples for Awk Command in Text Processing — Хубави учебни примери за awk.

Awk by examples — Пак примери за awk с разяснения.

Mapping keys in Vim — Учебник в три части за препрограмиране на клавиши и клавишни комбинации (mapping) във vim.

Cygwin, minGW и GnuWin32 — три инициативи, които предоставят свободен софтуер (предимно на GNU) за Windows.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3