Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 4. Придвижване на курсора из текста

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

4. Придвижване на курсора из текста

И в текстовия режим на cream, и в режим „експерт“ може да придвижвате курсора из текста по обичайния начин със стрелките. Но в нормалния режим (Normal Mode) на vim за придвижване на курсора се използват и символни клавиши от стандартната английска клавиатура — тази практика е наследена от древни времена в информатиката (просто не е имало на клавиатурата клавиши за придвижване на курсора). И точно тази практика се използва при съставяне на команди в режим „експерт“, та трябва да се понаучи… Така

h — наляво;

j — надолу;

k — нагоре;

l — надясно;

gg — премества курсора на първия ред от текста.

G — премества курсора на последния ред от текста.

^ — премества курсора в началото на реда;

$ — премества курсора в края на реда;

w — премества курсора в началото на следващата дума;

b — премества курсора в началото на предходната дума;

e — премества курсора в края на думата или в края на следващата дума;

( — премества курсора в началото на предходното изречение;

) — премества курсора в началото на следващото изречение;

{ — премества курсора в началото на предходния абзац;

} — премества курсора в началото на следващия абзац.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 23.IV.2023
Съобразено с
html5/css3