Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > Изтриване на празните редове

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

Изтриване на празните редове

Най-простият начин е с командата global:

:g/^\s*$/ d

Обърнете внимание на шаблона за търсене — между началото и края на реда се включват и всякакви комбинации от шпации и табулатори (включително и липсата им). Тоест, дори ако в реда има табулатор или шпация, пак ще бъде премахнат.

И една малко по-сложна ситуация — някъде във файла ви има един празен ред, а другаде са по два, и повече. Искаме навсякъде да остане по един празен ред. Това може да стане, например, така:

:%s:\n\{2,}:\r\r:

Търсим два или повече последователни знака за край на реда и ги заместваме с два. Това ще работи добре, ако редовете наистина са празни; ако обаче на уж празните редове има шпации или табулатори, по-сдобре е да направим така:

:%s:\n\(^\s*\n\)\{1,}:\r\r:

Обърнете внимание, че за край на реда в групата съм използвал \n, а не $. Знакът $ не маркира символа за край на реда, нали е само „котва“, тоест позиция.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3