Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 5. Маркиране на текст

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

5. Маркиране на текст

Има три основни команди за маркиране на текст в режим „експерт“:

Ctrl-v — маркира блок;

V (главно V) — маркира ред;

v (малко v) — маркира букви, символи.

За да маркирате няколко реда или за да маркирате блок, ще трябва да движите курсора чрез командите, описани в предишния раздел. Стрелките не работят — те махат маркировката.

Забележка: Когато използвате клавиша v в режим „експерт“, курсорът се променя така, сякаш сте се върнали в текстовия режим на cream. Това не е вярно — използвайте клавиша l, например, за да придвижите курсора надясно, и ще се види, че маркирате текст.

Както вече споменах, когато маркирате част от текста, преминавате в т. нар. „визуален“ режим (Visual Mode) — командите, които въвеждате, се отнасят вече за маркирания („видимия“) текст.

В cream може да се приложи една хитрина — маркирайте текста в текстовия режим на cream с мишката, след което натиснете Esc, за да преминете в режима „експерт“ и изпълнете действията с маркирания текст.

Но ако използвате клавишна комбинация Alt+Shift за смяна на кирилица и латиница, нямате възможност да използвате маркиране на блок в текстовия режим на cream (Alt+Shift+стрелки) — направете си го в режима „експерт“ чрез Ctrl+v.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3