Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > Разместване на колони в таблица

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

Разместване на колони в таблица

Ето една таблица:

      1   2   3
      1   2   3
      1   2   3

Нека втората колона да отиде на трето място, тоест да получим таблицата:

      1   3   2
      1   3   2
      1   3   2

Първи метод: чрез маркиране на блок, изтриване и копиране в буфера за временно съхранение и след това — вмъкване от буфера на новото място:

— убедете се, че клавиатурата ви е на латиница;

— използвайте клавиша F4, за да направите видими прозрачните символи — става ясно, че разделител между колоните в таблицата е табулаторът;

— влезте в режим „експерт“ чрез Esc;

— поставете курсора на първия ред след 1 и натиснете Ctrl+v, за да влезете във „видим“ режим за маркиране на блок;

— с l разширете маркировката надясно, за да обхване табулатора и двойката;

— с j (или с 2j) маркирайте блока до последния ред на таблицата;

— изтрийте маркираната втора колона с d;

— преместете курсора на първия ред върху тройката, тоест в края на реда;

— натиснете p (put/paste), за да вмъкнете от буфера за временно съхранение втората колона вдясно от курсора;

— натиснете Esc, за да излезете от режима „експерт“, и F4, за да се върнете към обикновения изглед на текста.

Ако искате да вмъкнете колоната преди друга колона, използвайте командата P вместо p.

При големи таблици, използвайте отметки за маркиране на колоната — по-лесно и по-бързо е.

Втори метод: чрез регулярен израз за търсене и заместване:

— убедете се, че сте преминали на латиница;

— използвайте Esc, за да преминете в режим „експерт“;

— изпълнете командата

:%s:\([0-9]\+\)\t\([0-9]\+\)\t\([0-9]\+\):\1\t\3\t\2:

(Ако се сетите, че с \d се въвежда множеството на арабските цифри, може малко да съкратите израза.)

— натиснете Esc, за да се върнете към нормалния текстов режим на cream.

В израза за търсене съм определил трите групи цифри във всеки ред за всяка колона, в израза за заместване използвам обратно препращане (back-reference), за да разместя колоните.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3