Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“ > 3. Най-важната команда: Undo

 

Александър Иванов

cream в режим „expert“

3. Най-важната команда: Undo

Смисълът на тази команда сигурно ви е ясен от работа с други програми — undo възстановява предишното състояние на текста, тоест премахва последната редакция. В текстовия режим на cream това става с традиционната клавишна комбинация Ctrl+Z или от менюто Edit > Undo.

Обратната команда — redo — премахва резултата от последната употреба на undo, тоест възстановява премахнатата редакция. В текстовия режим на cream това става с клавишната комбинация Ctrl+Y или от менюто Edit > Redo.

В режима „експерт“ възможностите са още повече.

u — премахва последната редакция в текста и възстановява предишното му състояние (undo);

Ctrl+R — е командата redo и отменя действията на командата u (undo);

U — премахва всички поправки в реда, който редактирате в момента. Командата U е в сила, докато курсорът не е напуснал реда. Повторно натискане на U възстановява редакцията.

Всъщност системата за възстановяване на текста във vim/gvim има още много възможности: може да се отменят или възстановяват няколко редакции едновременно, може да се възстанови текстът по време (например от преди 30 минути или час) и пр.

Undo и redo могат да се употребяват във cream многократно, практически без ограничения.

Така че — не забравяйте! Винаги може да отмените неуспешно действие с текста.

Но тази възможност съществува само докато излезете от програмата. Иначе казано, няма възможност да отмените поправка, която сте правили вчера или миналата седмица. Ако искате да запазвате различни версии (на текста, на програмата, която съставяте, или на каквато и да било друга ваша работа), записвайте версиите на текста с различни имена на файловете. Включването на датата в името на файла е удобна практика, например

statiya_BE_24.05.2011.txt

и т. н.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3