Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията > cream в режим „expert“

 

cream в режим „expert“

1. cream

2. Режим „експерт“

3. Най-важната команда: Undo

4. Придвижване на курсора из текста

5. Маркиране на текст

6. Основни редактиращи действия — Cut, Copy, Paste, Delete

7. Сливане на редове

8. Повторения на командата

9. Увеличаване и намаляване на число

10. Главни букви, малки букви

11. Отметки („чавки“, англ. marks)

12. Бърз преход на даден ред в текста

13. Хоризонтално отместване на текст или текстов блок

14. Форматиране на текст

15. Вмъкване на текст от файл

16. Външни програми и филтри

17. Регистри

18. Копиране от текста в командния ред

19. Копиране на текст от командния ред

20. BOM (Byte Order Mark)

21. Търсене и заместване в режим „експерт“

22. Оцветяване на търсения текст

23. Пак търсене и заместване — регулярни изрази

24. Командата g (global)

25. Макроезик

26. Букви и правописна проверка

27. За Windows

28. Още информация

29. Допълнение: само vim

Примери

Редът завършва с ^M

Вмъкване на празни редове

Изтриване на празните редове

Как да махнем шпации и табулатори в началото и в края на редовете?

HTML или какво все пак прави командата :%s:<[^>]\+>::g

Разместване на колони в таблица

Разбиване на текста на елементи (англ. tokenization)

а) Списък на символите в текста

б) Списък от изреченията в текста

в) Списък от думи (лекси)

г) Работа с пунктуацията

Направа на фреквентен или рангов речник

Конкорданс

Превръщане на форматиран (многоредов) абзац в неформатиран (едноредов) абзац

Адресна информация за лексите в текста

Обратен (a tergo) речник

Сума на честотите

glatcyt.vim — един полезен макрос за vim на пайтън

Забава с панграми

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 27.IV.2023
Съобразено с
html5/css3