Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Когато нещата не вървят… > Защо на монитора ми стои надпис „No Signal“?

 

Александър Иванов

Когато нещата не вървят

Защо на монитора ми стои надпис „No Signal“?

Защото ти е откачен кабелът за данни — кабелът, който свързва монитора и компютъра. Този кабел може да се фиксира с винтчета или някакви други закопчалки — използвай ги, за да не ти се повтори историята.

Надписът „No Signal“ може да се появява за кратко, когато включваш или изключваш компютъра или когато сработва програмата за гасене на екрана — това е нормално.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 28.IV.2023
Съобразено с
html5/css3