Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Когато нещата не вървят… > Каква част от секундата е us?

 

Александър Иванов

Когато нещата не вървят

Каква част от секундата е us?

Микросекунда (μs). Тоест, 10-6 s. Тоест, една милионна част от секундата.

Това нестандартно означение се използва в информатиката отдавна, но може да го срещнете и днес.

Причина за появата му е, че до не много отдавна, до 90‑те години, до въвеждането на многобайтовото кодиране на символи Unicode, беше невъзможно в текстов файл да се използва гръцка буква (μ) заедно с латинска (s).

Не мога да намеря информация за произхода на това означение (който знае повече, да пише).

Но можем да допуснем, че е съкращение от (m)us — mu е латинското изписване на името на гръцката буква мю (μ). Едновременно с това префиксът u‑ не съвпада с друг префикс за кратни на измерителните единици. Погледни, например, страницата Секунда в българската уикипедия или Orders of magnitude (time) в англоезичната.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 30.III.2019
Последна редакция: 28.IV.2023
Съобразено с
html5/css3