Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Когато нещата не вървят… > Какви са тези „бели шпации“?

 

Александър Иванов

Когато нещата не вървят

Какви са тези „бели шпации“?

Несполучлива калка на англ. whitespace characters.

White space в англоезичната полиграфия и в графичния дизайн са „белите пространства“ — полетата на печатната страница, разстоянието между редовете и абзаците, разстоянието между колоните текст, полетата около илюстрациите и пр. За четивността и естетиката на страницата тези „бели пространства“ са много важни и са една от причините безпогрешно да разпознаваме професионалната полиграфическа продукция от самоделките.

В руската терминология няма такъв обобщаващ термин, макар че напоследък май се опитват да разширят значението на пробел (шпация) — вж. Всё (или почти всё) о пробеле. В българската също няма — говори се с видовите термини: поле, врезка, интерлинеаж (междуредови разстояния) и пр. Защото и руснаците, и ние полиграфическата терминология сме възприемали най-вече от немски.

Когато настъпи компютърната ера, информатиците бяха изправени пред необходимостта да намерят общ термин за символите от кодовите таблици, които не въвеждат графично изображение — шпация, табулатор, символите за край на реда, символът за вертикален табулатор. Те заеха от полиграфията общия термин white space, прибавиха към него character (символ), та се получи whitespace character.

В стандарта Unicode са въведени още доста видове шпации. Част от тях се различават по ширина, което отговаря на полиграфическата практика от преди компютърната ера; други обаче въвеждат нова функционалност, например non-breaking space (твърда шпация), на която редът не може да бъде пренесен при компютърна обработка на текста. Точно такава шпация би трябвало да има в изразите „т. н.“ или „15 000“, ако текстът е оформен професионално.

Какво да правим ние на български?

Аз виждам две възможности.

Едната е да възстановим използвания на времето в печатниците термин пробел (наред с шпация) и да говорим за пробели. Думата е славянска по произход и морфемният й състав е понятен за българина, а семантичната й мотивация е близка до английския термин — пробелва се там текстът.

Другата възможност е да говорим за прозрачни символи. Не за „бели“! Ако текстът ти е с бели букви на син фон, какъв е цветът на шпацията?

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 01.III.2011
Последна редакция: 28.IV.2023
Съобразено с
html5/css3