Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Четива > Четива за глотометрията

 

Александър Иванов

Четива за глотометрията

Тук съм събрал (и ще дописвам) разнообразни текстове, които да подпомагат филолога, когато овладява глотометричното изследване. Поради тази причина те са и доста разнообразни.

Някои теми са съвсем „инструментални“: разяснявам работат с текстовия редактор vim (cream), със специфичните програми, включени в операционната система Linux, или с различните модули на програмния език Python. При това се стремя да използвам реални данни, които са достъпни на страниците.

Особен раздел представлява Българска антропонимия. Материали, където основното е все пак голямата извадка от български антропоними, както личи и от заглавието. Но аз съм включил и някои идеи за обработка на този материал, а и някои мои наблюдения.

По-„теоретичен“ е текстът Методика на глотометричното изследване, който аз продължавам да редактирам и да дописвам, та не е лошо да му хвърляте по един поглед от време на време. Сремя се „Методиката…“ да допълва оригинала — работите на Н. В. Котова и М. Янакиев и особено „библията“ на глотометриста: Стилистиката и езиковото обучение ([djvu] [един файл]), които трябва внимателно да се изучават.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 26.IV.2023
Съобразено с
html5/css3