Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Библиография > Бележка към „Как да съчиняваме“

 

Бележка към „Как да съчиняваме“

Това е ръкописът на последната (и неотпечатана) книга на Мирослав Янакиев.

Онзи, който се е заблудил да мисли, че това е книга-инструкция как да станеш Нобелов лауреат по литература, нека обърне внимание, с извинение, на допълнението към заглавието — Как съчиняват хората.

Това не е книга, разясняваща как да станеш писател (за това все пак се иска и талант, каквото и да означава тази дума); това не е и книга, показваща как да напишеш бетселър (за което чак талант не е необходимо да имаш, но определени професионални умения трябват).

Нейната цел е малко по-проста. И много по-демократична, много по-всеобща.

В книгата се представят и критично се обсъждат средствата, чрез които можем да обогатяваме идиолекта си — онова „езиково устройство“ в нас, което ни дава възможност правилно да разбираме текст и смислено да създаваме текст, устен или писмен.

И — да! — за това чак талант не се иска. Достатъчно е здрав разум и нормална човешка любознателност.

След кончината на проф. Янакиев книгата му уж беше приета за печат в някакво издателство, но така и не беше издадена. Там, изглежда, са снабдили ръкописа и с уводна бележка, неподписана.

Авторството на тази бележка не е много ясно, но свидетелските форми ни карат да допускаме, че авторът е познавал професор Янакиев.

Поради това е озадачаващо твърдението: „За съжаление проф. Янакиев не успя да завърши книгата си — това е само първата й част“.

Защото М. Янакиев смяташе книгата си за завършена, снабдил я е дори с Приложение.

А. И.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 15.V.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3