Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > glotta > glatcyr.vim

 

glatcyr

Предназначение: макрокоманда за cream/gvim/vim; транслитерира погрешно въведен на латиница вместо на кирилица (или обратното) текст, като грешно въведеният текст трябва да се маркира, след което се натиска F12.

Технически изисквания: cream/gvim/vim с поддръжка на пайтън (Python). Работата на програмката зависи от настройките на операционната система, затова са разработени два варианта — glatcyr.vim за кодиране UTF-8 и glatcyr_win.vim за уиндоуската кирилица (CP1251). И двата варианта могат да работят с „фонетичната“ подредба на клавиатурата (по подразниране) и с подредбата по БДС. За да преминете към БДС, трябва да редактирате реда BDS = False на BDS = True. То в текста на програмката съм го написал. За vim/gvim с поддръжка на Python 3.x съм прибавил вариант glatcyr_py3.vim (май 2016 г.).

 

ИЗТЕГЛЯНЕ:

glatcyr.vim.zip — кодиране на текста UTF-8, „фонетична“ клавиатурна подредба по подразбиране;

glatcyr_py3.vim.zip — като предишния модул, но работи с Python 3.x;

glatcyr_win.vim.zip — кодиране на текста Windows Cyrillic; клавиатура по БДС по подразбиране.

 

Проблеми: При glatcyr_wim.vim и при подредба на клавиатурата по БДС е възможно отделни символи да се транслитерират погрешно. Причината е, че в някои подредби на клавиатурата по БДС са включени латинските букви X, V, I за римските цифри. За да се избегнат тези проблеми в Unicode са предвидени места за римските цифри (от U+2160 до U+2188).

Какво може да се пре/доработи: Правил съм тази макрокоманда с учебна цел — като пример за включване на програмен текст на пайтън във Vimscript. Няма причини да не се пренапише макрокомандата на чист Vimscript (VimL). Така биха се избегнали и предвидими усложнения — засега cream/gvim/vim работят с пайтън от серия 2.x, когато програмите започнат да използват пайтън от серията 3.x, макрокомандата ще трябва да се… съкрати. (Това стана — съкратил съм я. Виж. Изтегляне.)

Програмиране: 2011–2016, А. Иванов

 

Тук включвам кратки инструкции, а вие погледнете и cream в режим „експерт“.

След като изтеглите и инсталирате cream, стартирайте го и от менюто Settings > Preferensec изберете Expert mode. В информационния (предпоследния) ред на екрана се появява „expert“, а с еднократно натискане на клавиша Esc влизате в тъй наречения нормален режим на работа на gvim/vim. Курсорът става правоъгълник с размер на една буква, а в информационния ред се появява буква N. Пак с натискане на Esc се връщате към към режима на cream за редактиране на текст.

В режима „експерт“ (Normal Mode на gvim/vim) не се въвежда текст, а всеки символ от английската клавиатура се възприема като команда. Разликата между малките и главните букви е значеща. С клавиш / курсорът слиза в последния, командния ред на редактора и може да въведете шаблон за търсене (включително с регулярни изрази). Търсенето се извършва от мястотот на курсора към края на файла. С клавиш ? търсенето се извършва към началото на файла.

С клавиш : се влиза в тъй наречения команден режим (Command Mode) — в командния ред може да въведете команда, която ще се изпълни. За да активирате макрокомандата glatcyr, трябва да въведете следното:

   :so glatcyr.vim

Командата so е съкращение от source. Тя инструктира редактора да интерпретира съдържанието на файла glatcyr.vim като нова команда.

Може да направите така, че командата glatcyr.vim да се стартира, щом стартирате cream.

В Windows е достатъчно да препишете файла glatcyr_win.vim в директорията plugin на gvim. Ако сте инсталирали cream с подразбиращите се настройки, тя е C:\Program Files\vim\vim73\plugin.

В линукс трябва да намерите файла cream-user.vim (например /etc/cream/cream-user.vim) и да впишете в края му:

	if filereadable("/home/user/vim/glatcyr.vim")
		source /home/user/vim/glatcyr.vim
	endif
			

Разбира се, пътят до файла при вас ще бъде друг и трябва да го редактирате.

За да е достъпна макрокомандата и в gvim/vim, трябва да впишете същия текст и в края на файла vimrc (например /etc/vim/vimrc).

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 07.VI.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3