Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > glotta > gtext2list.py

 

gtext2list.py

Предназначение: превръща (добре редактиран) текст в списъчно представен текст. Има възможност да се представят лексите само с малко букви и да се отсрани пунктуацията.

Технически изисквания: Python 3.x и модула gtools.

Параметри:

-h | --help – малко помощна информация;

-s | --strip – маха пунктуационните знакове пред и след думата;

-l | --lowercase – думите се представят с малки букви в списъка.

Пример:

$ gtext2list.py -s < my_text.petxt > my_text.list

ИЗТЕГЛЯНЕ: gtext2list.py.zip.

Какво може да се пре/доработи: не се сещам. Някакви идеи?

Програмиране: 2013, 2014, А. Иванов

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 07.VI.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3