Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > glotta > Работни текстове

 

Работни текстове

Тук започвам да качвам текстове, обработени в една или друга степен. Във всеки архив ще има файл README.txt с кратко описание на останалите файловете.

Целта е двояка.

От една страна, аз ще използвам тези текстове в примерите, които съм предвидил — за обработка на текста, за извличане на данни от него, за пресмятания на различни глотометрични (мотивирани математикостатистически) параметри и критерии. Пък вие може да си изтегляте тези текстове и да проверявата дали не съм сбъркал някъде.

От друга страна, спокойно може да използвате текстовете оттук за ваши изследвания. Само ще ви моля за следните неща:

Първо, когато публикувате резултатите си, отбелязвайте, моля, че сте използвали текстове от miryan.org и кои точно текстове.

Второ, направете си труда, моля, да ми изпратите едно писъмце по електронната поща с информация къде точно са публикувани резултатите ви. Аз ще намеря начин да направя това съобщение достъпно на miryan.org.

Трето, препоръчвам, горещо препоръчвам да направите изследователските си материали достъпни на miryan.org (свържете се с мене по електронната поща, ще ви помогна). Погледнете от такава гледна точка на онова, което Янакиев нарича кумулативно изследване — наистина, „големите“ изследвания се правят от множество „малки“. Ама аз не случайно съм сложил в кавички големи и малки. В науката няма „големите“ и „малки“ изследвания. Има прецизно направени и калпаво направени.

Александър Иванов

Арсени Костенцев. Спомени (1917, 1984 — по това издание е представен текстът тук): Arseni_Kostencev.zip (MD5 3634b0d10d3cb2eaacd33888c116448c).

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 22.VII.2014
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3