Лого на страниците (малко).

Заглавна страница > Библиография > Нови теории в езикознанието и отношението им към обучението по български език

 

Бележка към лекцията „Нови теории в езикознанието и отношението им към обучението по български език“, изнесена от доц. М. Янакиев [pdf]

Текстът е на лекция, очевидно изнасяна пред учители и записана на магнитофон. Не е много ясно кой е правил записът, допускам, че може и да е сам Янакиев. Машинописният текст, който намерихме, е първи екземпляр, вероятно е правен вкъщи, не е изключено разчитането на магнитофонния запис да е правено от Маргарита, първата съпруга на М. Янакиев.

Текстът е свален дословно и не е редактиран. Но е очевидно, че лекцията представлява „работен вариант“ на много текстове, които по-късно ще влязат в „Стилистиката и езиковото обучение“ (1977), та явно лекцията е изнасяна, докато Янакиев е работел върху книгата. Текстът завършва малко неочаквано — вероятно е ударил звънецът и Янакиев е трябвало да прекъсне.

А. И.

Страница: А. И.
Електронна поща
Дата на публикуване: 18.I.2016
Последна редакция: 29.IV.2023
Съобразено с
html5/css3